פ.ד. פסגות

 

חובת הפרשה לקרן השתלמות על פי צווי הרחבה לפי ענפים

 

הענף

תוכן

אולמות וגני אירועים

המעסיק ישלם מדי חודש על חשבונו 0.25% מהשכר המשולב ויעבירו לקרן השתלמות והדרכה המנוהלת על ידי ההסתדרות.

אין חובה להפריש לקרן השתלמות מקובלת שהיא קופת גמל.

בניין

צו ההרחבה חל על כל עובד המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

המעסיק יפריש לקרן השתלמות כדלקמן: עבור מנהל עבודה- מתחילת עבודתו, 7.5% מהשכר התעריפי (חלק העובד2.5%). עבור יתר העובדים -לאחר 3 שנות ותק בענף הבנייה – 2.5% מהשכר התעריפי (העובד 1%) .

בתי מלון

לאחר 24 חודשי עבודה במלון, יפרישו המעביד והעובד לקרן השתלמות. לגבי עובד חדש שמקום עבודתו הקודם היה בבית מלון אשר הפקיד עבורו לקרן השתלמות עד לסיום עבודתו שם, ההפרשות לקרן השתלמות יחלו בחודש השביעי לעבודתו במלון החדש.

שיעורי ההפרשה: המעביד יפריש 7.5% מהמשכורת הכוללת; העובד – 2.5%.

המשכורת הכוללת: כולל תוספת אילת או ים המלח, ללא שעות נוספות.

בתי קולנוע

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות

הובלה

המעביד יפריש עבור הנהגים לקרן השתלמות. חלק המעביד – 6%; חלק העובד 4%. הבסיס לחישוב השכר לעניין הפרשות לקרן השתלמות, הוא כמפורט בהגדרת השכר להלן.

"השכר":

שכר העובד שממנו יופרשו תשלומים לקרן השתלמות יהיה – 150% מהשכר המשולב, הכולל שכר יסוד (על פי טבלת שכר שצורפה לצו ההרחבה וכפופה לשכר המינימום), תוספת יוקר, תוספת ותק ותוספת מקצועית.

חקלאות

 לעובדים רגילים בענפי החקלאות וגננות נוי – המעסיק יפריש 1% מהשכר היומי הכולל או מהמשכורת של העובד לקרן השתלמות. אין הפרשה מקבילה של העובד.

לעובדים בדירוג חודש מנהלי ( מנהלי עבודה, מפקחים, גנני נוי, עובדי מינהל וכד').

בדרגות 3-4: המעסיק 3%, העובד 1%

בדרגות 5-6: המעסיק 6%, העובד 2%

בדרגות 7 ומעלה: המעסיק 7.5%, העובד 2.5%. 

יהלומים

בתום תקופת ניסיון של 6 חודשים, רטרואקטיבית לתחילת העבודה, יעביר המעסיק לקרן השתלמות 7.5% מהשכר המשולב. חלק העובד 2.5%.

"שכר משולב": שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת ותק ואש"ל, תוספת משפחה ופרמיה.

מוסכים

המעסיק יפריש 0.25 מהשכר הכולל (חלק העובד0.1%) לקרן השתלמות. (במקור – לקרן השתלמות מיוחדת לעובדי המוסכים, המשותפת לאיגוד המוסכים ולהסתדרות עובדי המתכת בהסתדרות הכללית. אין חובה להפריש לקרן השתלמות מקובלת שהיא קופת גמל.

ההפרשה תהיה לאחר תקופת ניסיון בת 6 חודשים שניתן להאריכה ב- 3 חודשים והיא תבוצע רטרואקטיבית לתחילת העבודה.

מורי דרך

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות.

מסחר סיטונאי וקמעונאי ושירותים

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות.

ניקיון ותחזוקה

אין בצו ההרחבה חובת הפרשה לקרן השתלמות.

קבלני כח אדם

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות.

רשתות לשיווק מזון

לרבות חנות לממכר מזון כסניף עצמאי או כזכיין וכן ממכר מוצרי צריכה אחרים, ששטח המכירה שלה עולה על 500 מ"ר.

לאחר שלוש שנות עבודה יפרישו המעסיק והעובד כדלקמן:

בחודשים 37-48: המעסיק 2.5%; העובד 2.5%

בחודשים 49-60: המעסיק 5.5%; העובד 2.5%

מחודש 61 ואילך: המעסיק 7.5%; העובד 2.5%

שמירה ואבטחה

אין חובת הפרשה לקרן השתלמות

ענפי התעשייה

בענפי התעשייה שאינם שייכים לענף היהלומים אין חובה בצו הרחבה להפרשות לקרן השתלמות