פ.ד. פסגות

 

תאור הביטוח

הביטוח מיועד לטיולי אקסטרים חובקי עולם, ספורט אתגרי וספורט חורף, וכולל גם איתור חיפוש וחילוץ.

הפוליסה מתאימה לנסיעות ארוכות ומאתגרות לגילאי 18 עד 60 לנסיעה, מינימאלית בת 30 ימים.

תקופת ביטוח מירבית:
מגיל 18-40:   עד שנתיים
מגיל 41-60:   עד שנה

השתתפות עצמית $50 לאירוע, אלא אם צוין אחרת.

הרחבות תמורת תשלום פרמיה נוספת:

  • כיסוי בגין החמרה במחלה קיימת בכפוף לחיתום רפואי ואישור מוקדם של חברת הביטוח
  • נספח הרחבה למכשירים אלקטרוניים - הרחבת כיסוי למכשיר אלקטרוני עד $1,500