פ.ד. פסגות

 

עיקרי הכיסויים ותנאי הפוליסה

לחץ לתנאי פוליסת מדיכלל עולמי אקסטרים.

  עיקרי הכיסויים גבול אחריות מירבי
פרק 1
הוצאות רפואיות ואישפוז
גבול אחריות כולל להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי, העברת גופה $1,250,000 + $500,000 בגין מקרה ביטוח נוסף לאחר מיצוי
המשך טיפול בארץ במקרה של תאונת דרכים ו/או תאונת ספורט (אשפוז) עד 3 חודשים מיום חזרת המבוטח לארץ כלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
המשך טיפול בארץ - במקרה של תאונת דרכים ו/או ספורט (אמבולטורי) עד 3 חודשים מיום חזרת המבוטח לארץ - $5,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
המשך טיפול בארץ בגין מחלות גאוגרפיות עד 3 חודשים מיום חזרת המבוטח לארץ – $2,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
אשפוז עקב הריון שאובחן לראשונה בחו"ל $10,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
הוצאות רפואיות עקב הריון שאובחן לראשונה בחו"ל $1,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
פיצוי בגין שהייה בבי"ח בחו"ל $400 - $20 ליום ולא יותר מ 20- יום
טיסת חירום לבן משפחה קרוב $2,000 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
שהיית בן משפחה קרוב $1,200 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
טיפול חירום בשיניים במקרה תאונה $1,200 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
טיפול חירום בשיניים במקרה אחר $600 וכלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
הוצאות בגין טיפול פסיכולוגי הנדרש כתוצאה מתאונת דרכים או טראומה אחרת $200 לטיפול ועד 10 טיפולים
כיסוי לספורט אתגרי כלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
כיסוי לספורט חורף כלול בגבול אחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
פרק 2 תאונות אישיות (מוות או נכות צמיתה) $10,000
פרק 3 מטען אישי $2,000
פרק 4 צד שלישי $150,000
פרק 5 הפסד פיקדון עקב ביטול נסיעה $7,000
פרק 6 החזר הוצאות נסיעה $7,000
הוצאות מילוט מארץ בה מתקיימות פרעות למדינה סמוכה $1,500
פרק 7 איחור בנסיעה $750
פרק 8 איתור חיפוש וחילוץ $150,000
פרק 9 שכר לימוד / שכר דירה $1,000
פרק 10 החזר הוצאות במקרה של פריצה לבית בישראל $1,500
נספח הרחבה תמורת פרמיה נוספת נספח מוצרים אלקטרוניים $1,500