להיות בריא עם פסגות
 

דבר המנכ"ל

דני פיקמבוטח/ת יקר/ה

כפי שפרטנו בגיליון הקודם, אנו עדים בשנים האחרונות לעלייה ניכרת ועקבית במספר החולים הסיעודיים, כתוצאה מהתארכות מתמשכת בתוחלת החיים.

עלותו הכספית של טיפול בחולה סיעודי, בבית או במוסד סיעודי מהווה נטל כלכלי כבד על המשפחה ומכאן הצורך להתגונן מפני סיכון זה, באמצעות רכישת ביטוח מתאים.

המצב המתואר לעיל מביא גם לתהליך מתמשך של התייקרות הביטוחים הסיעודיים וכפי שציינתי בגיליון הקודם אנו בפתחו של גל התייקרויות נוסף.

בגיליון הקודם הסברנו מהו סיכון סיעודי ומהן ההגנות הביטוחיות הקיימות כנגדו ופרטנו בנושא ביטוח סיעודי לילדים.

גיליון זה יוקדש לנושא תכנון סיעודי משפחתי ולתוכניות ביטוח סיעודי לסוגיהן.

בברכת הצלחה ובריאות טובה.

מאחל דני פיק – יו"ר
פ.ד. פסגות  בע"מליצירת קשר

 

פ.ד. פסגות בע"מ
שדרות גושן 27
קרית מוצקין, 26312
ת.ד. 744

טל. 8780700 - 04
פקס. 8711626 - 04

דוא"ל info@pdpsagot.co.il
אתר: www.pdpsagot.co.il

 

 

הביטוח סיעודי

הסיכון הסיעודי

כפי שפרטנו בגיליון הקודם, אדם יהיה זכאי לפיצוי חודשי מפוליסת סיעוד סטנדרטית הנמכרת כיום במדינת ישראל, אם הוא זקוק לעזרתו של אדם אחר בביצוע 3 מתוך 6 פעולות יומיומיות (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וללכת) או משום שהוא סובל מתשישות נפש.

ההגנה הביטוחית מפני מקרה סיעודי מורכבת משלוש רמות:

 1. רמה בסיסית - סיוע כספי בהיקף מצומצם מאוד לחולים שהכנסתם נמוכה מהרף הקבוע בחוק, באמצעות הביטוח הלאומי.

 2. ביטוח סיעודי קבוצתי באמצעות קופת החולים

  כל אחת מקופות החולים מציעה לחבריה לרכוש ביטוח סיעודי באמצעות חברת ביטוח עימה היא קשורה. כל מי שמצטרף לתוכנית זכאי לכיסוי זהה, על פי קבוצת הגיל לה היה שייך ביום ההצטרפות לביטוח. הסכמי התקשרות אלה מתחדשים מעתלעת כאשר חידוש הביטוח לתקופה נוספת, סכומי הביטוח או המחירים אינם מובטחים מעבר לתקופת ההסכם התקף באותה עת.

  ההסכמים הנוכחיים מבטיחים כי חולה סיעודי יהיה זכאי לתשלום סיעודי לתקופה של 5 שנים (6 שנים בפוליסה הקבוצתית של מי שחבר בשירותי בריאות כללית). סכומי הפיצוי המקסימליים שישולמו ע"י ביטוחים קבוצתיים אלה בתקופה זו הם כ-5,000 ₪ לחודש לחולה בבית ו-10,000 ₪ לחודש לחולה במוסד סיעודי.
  מכיוון ומדובר בתחום המשתנה במהירות וביטוחים קבוצתיים אלה מחייבים את אישור הרשויות אין שום אפשרות לחזות כרגע את עתידם של ביטוחים קבוצתיים אלה בכלל ובוודאי שלא את עלותם בעתיד.
  זאת ועוד, ככל שחולף הזמן, מתברר כי מקרים סיעודיים לא מעטים נמשכים כיום יותר מ-5 שנים ולפיכך הביטוח הקבוצתי אינו נותן מענה מלא לצורך הסיעודי. נקודה נוספת שחשוב להדגיש היא כי פוליסות קבוצתיות אינן מבטיחות צבירת זכויות כלשהי ובמקרה של הפסקת הביטוח, האדם נותר ללא כיסוי סיעודי כלשהו.

 3. ביטוח סיעודי פרטי באמצעות חברת ביטוח

  חברות הביטוח מציעות מספר סוגי פוליסות סיעודיות, המבטיחות פיצוי חודשי לתקופות מוגדרות (5 שנים לדוגמא) או לתקופה בלתי מוגבלת, לאחר תקופות המתנה שונות (חודשיים או 3 שנים או 5 שנים).

  כפועל יוצא של אפשרויות אלה מקובלות שתי מתכונות עיקריות:

  א. מי שאינו מעוניין להתבסס על הביטוח הסיעודי המשלים באמצעות קופת החולים בה הוא חבר, ירכוש פוליסה סיעודית בתקופת המתנה מינימלית (חודשיים) ולתקופת פיצוי בלתי מוגבלת בזמן (כל החיים).

  ב. מי שמעוניין לבסס את הרובד הראשון של הכיסוי הסיעודי על הפוליסה הסיעודית באמצעות קופת החולים, ירכוש פוליסה פרטית בחברת ביטוח.
  לדוגמא: מי שמבוטח בפוליסה סיעודית באמצעות שירותי בריאות כללית המבטיחה פיצוי ל-5 שנים ירכוש פוליסה נוספת בה תקופת ההמתנה היא 5 שנים והתשלום הסיעודי בה יתחיל באופן חופף לסיום התשלום הסיעודי בפוליסה הראשונה.

מכיוון ויש להביא בקביעת תקופת הפיצוי וסכומי הביטוח מגוון רחב של פרמטרים ביטוחיים ומשפחתיים, קבלת החלטה ספציפית ברמה פרטנית מחייבת פגישה אישית לדיון מקיף בנושא. 

באם הינך מעוניין בפגישה /שאלה /הצטרפות לכיסוי  ניתן לפנות אלינו למייל briuton@pdpsagot.co.il

כתובת המייל שלך נמצאת ברשימת התפוצה שלנו ובכוונתנו לתזכר אותך מדי פעם בדבר חדשות מקבוצת פ.ד. פסגות
במידה ואינך מעוניין לקבל מייל מאתנו לחץ כאן