פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח סיעודי

 

השוואת תוכניות סיעוד בקופות החולים השונות

סוג הכיסוי

לאומית

"לאומית סיעוד" (כלל)

מאוחדת

"מאוחדת זהב" (הפניקס)

מכבי

"סיעודי כסף" ו "סיעודי זהב" (כלל)

כללית

פוליסה קבוצתית סיעודית (דיקלה)

גיל כניסה

70 שנה

80 שנה

70 שנה

אין הגבלת גיל

תקופת הביטוח

תום הסכם 30.6.14

תום הסכם 31.3.13

תום הסכם 30.6.13

חידוש ב- 31.7.11

זכאות

 

1) אי יכולת לבצע  3 מתוך 6 פעולות ADL

2) תשישות נפש

אכשרה

60 יום

אין

אין

אין

המתנה

60 יום

30 יום

30 יום

90 יום

תקופת התשלום

כל החיים מדורג

5 שנים מדורג

5 שנים קבוע

6 שנים מדורג

סוג הכיסוי

לאומית

"לאומית סיעוד"

מאוחדת

"מאוחדת זהב"

מכבי
 "סיעודי כסף" ו"סיעודי זהב"

כללית

פוליסה קבוצתית סיעודית

הגבלות מיוחדות

אשפוז בבי"ח – אלא אם נצמא כבר בזכאות

תאונות דרכים

פעולות איבה

תאונות דרכים

תאונות דרכים ועבודה

בי"ח כללי וסיעודי מורכב

פעולות איבה

סכום התגמול החודשי

שיפוי במוסד ופיצוי בבית  לפי גיל הצטרפות המבוטח לביטוח:

 

הצטרפות עד גיל 64

מוסד

7,000 ₪

בית

4,500 ₪

הצטרפות בגיל 65+

מוסד

3,900 ₪

בית

2,600 ₪

 

אולם:

מהחודש ה – 1 ועד 36 80% מההוצאות למוסד              
ו - 100% בבית

החל מהחודש ה 37 ועד 60 (כולל)- תקרת השיפוי / פיצוי = 60% מהסכום הנקוב מעלה

החל מהחודש 61 – 40% מהסכום הנקוב מעלה.

שיפוי במוסד / פיצוי בית או מתן שירות בפועל.

 

עד גיל 50 

מוסד

7,000 ₪

בית

5,000 ₪

גיל 51 – 65

מוסד

6,500 ₪

בית

4,500 ₪

גיל 66 ומעלה 

מוסד

4,500 ₪

בית

3,500 ₪

 

לאחר 36 חודשים, הסכומים קטנים ל-60% מהנקוב ל-24 חודשים נוספים.

לחילופין: בבית –  36 ש"ש של מטפל ישראלי.  מטפל זר – כיסוי מלא.  

שיפוי במוסד / פיצוי בית או מתן שירות בפועל.

הוצאות במוסד: 

"סיעודי כסף" –40% ועד 5,000 ₪ לחודש.

"סיעודי זהב" –80% ועד 10,000 ₪ לחודש.

 

טיפול סיעודי ביתי

מטפל ישראלי:

"סיעודי כסף"- 25 ש"ש  "סיעודי זהב" – 36  ש"ש

 

פיצוי חודשי - עובד זר:

"סיעודי כסף" -  3,500₪ 

"סיעודי זהב"-   4,500.

 

פיצוי חודשי קבוע :

"סיעודי כסף" - 3,000 ₪ "סיעודי זהב"- 4,000  ₪.

 

שיפוי במוסד / פיצוי בית לפי גיל ההצטרפות לביטוח

עד גיל 49

מוסד

 

שנת החזר גימלה

1-3 - 9,000 ₪

4-5 - 9,000 ₪

6    -  5,000₪

בית

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 5,000 ₪

4-5 – 5,000 ₪

6    -  5,000₪

גיל 50 – 64

מוסד

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 5,900 ₪

4-5 – 5,600 ₪

6    -  1,600₪

בית

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 3,400 ₪

4-5 – 3,400 ₪

6    -  1,600₪

גיל 65 – 74

מוסד

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 3,600 ₪

4-5 – 1,000 ₪

6    -  700 

בית

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 2,200 ₪

4-5 – 1,000 ₪

6    -  700 

גיל 75+

מוסד

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 2,400 ₪

4-5 – 700 

6    -  700 

בית

 

שנת החזר גימלה

1-3 – 1,500 ₪

4-5 – 700 

6    -  700 

 

ערכי סילוק

אין

אין

אין

אין

שחרור מפרמיות בעת קבלת תגמול סיעודי

יש

יש

יש

יש