פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח סיעודי

 

לרוכשי ביטוח סיעודי קבוצתי

יש לשאול את השאלות הבאות:

לכמה שנים נחתם חוזה הביטוח עם הקבוצה ? ( שימו לב שבדרך כלל חוזה הביטוח תקף ל 5-3 שנים קלנדריות בלבד, ולאחר מכן חברת הביטוח יכולה לשנות את התנאים, או להפסיק את החוזה).

אם הביטוח הקבוצתי אינו מתחדש או שהמבוטח עזב את הקבוצה או הקופה, כמה יעלה לו להמשיך את הפוליסה באופן אישי, ומה התנאים שיקבל?

כל איגוד המאוגד - קבוצה, רשאי לרכוש לעמיתיו ביטוח סיעודי קבוצתי.
הביטוח הקבוצתי נוסד על ידי המפקח על הביטוח ביולי 2004.

קיימת "זכות המשכיות" שמשמעותה שמקרים בהם ימצא עצמו מבוטח מחוץ למסגרת קבוצתי, ובלבד שהייה שייך אליה לפחות 3 שנים, תהייה חברת הביטוח חייבת למכור לו ביטוח סיעודי פרטי דומה לתנאים שקיבל בביטוח הקבוצתי, לפי מחיר השוק, על פי גילו.
חברת הביטוח לא תהייה רשאית לדרוש הוכחת בריאות כתנאי לביטוח פרטי.

יתרונות הביטוח הקבוצתי, הוא במחירו הנמוך.

חסרונו הוא:
- דמי ביטוח נמוכים בייחס לצורך הכספי האמיתי.
- במעבר לביטוח פרטי במידה ושונה מצב בריאות, המחיר שייתקבל לא אטרקטיבי.
- החברות בביטוח קבוצתי מוגבלת, אם עזיבת המבוטח את הקבוצה, יש להפעיל את זכות ההמשכיות שעלותה גבוהה ביחס למחיר הקבוצה. דבר שצריך להשקל כשרוכשים את הביטוח.
- אין ערכי סילוק, דבר שאינו מאפשר צבירת זכויות בגיל צעיר.