פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

השוואת תוכניות ניתוחים פרטיים בישראל

כיסוי / חברה

כלל
אחריות מורחבת

מגדל
ביטוח ניתוח בישראל

הפניקס
קו הכסף

הראל
שר"פ פריפרד

מנורה
בריאות מושלמת 2000

תקופת אכשרה

יש

יש

יש

יש

יש

כיסוי בגין ניתוח בקשר להריון ו/או לידה

יש

יש

יש

יש

יש

התייעצות בגין ניתוח

יש

יש

יש

יש

יש

פיצוי בגין ביצוע ניתוח בבי"ח ציבורי (סל בסיסי)

יש

יש

יש

יש

יש

פיצוי בגין ביצוע ניתוח בבי"ח פרטי במימון קופ"ח (שב"ן)

יש

יש

יש

יש

יש

כיסוי בגין תחליף ניתוח

אין

אין

אין

אין

אין

כיסוי לניתוחים בחו"ל

מכוסות הוצאות מעבר לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

כיסוי זהה לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

כיסוי זהה לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

כיסוי זהה לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

מכוסות הוצאות מעבר לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

מוות בניתוח

אין

יש

אין

יש

אין

א.כ.ע. בניתוח

אין

יש

אין

יש

אין

גמלת החלמה לאחר ניתוח

יש

יש

אין

אין

אין

פיצוי במקרה מצב סיעודי כתוצאה מהניתוח

אין

אין

אין

אין

אין

פיצוי בשל הידבקות באיידס או צהבת

יש

יש

אין

אין

יש

פיזיותרפיה

אין

יש

יש

יש

אין

שיקום

אין

אין

אין

אין

אין

ניתוח פלסטי לאחר תאונת דרכים

אין

אין

אין

אין

אין

משדר קרדיאלי לאחר אירוע אוטם שריר הלב

אין

אין

אין

אין

אין

הוצאות שהייה למלווה בארץ

אין

אין

אין

אין

אין

חריג תאונת דרכים

אין

אין

אין

יש

אין

חריג טרור

אין

אין

אין

אין

יש

כיסויים נוספים הכלולים בתוכנית

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

אשפוז כתוצאה ממחלה, טיפולי חירום ועזרה ראשונה לטיפול בשיניים והפריות מבחנה

אין

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות, ייעוץ רפואי מיוחד וכתבי שירות.

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, ניתוחים בחו"ל, התייעצות עם רופא מומחה, אשפוז כתוצאה ממחלה וכתבי שירות

 

 

כיסוי / חברה

אליהו
בריאות מקיפה

איילון
מרשם זהב

ביטוח ישיר
רפואה פרטית מקיפה

שירביט
בריאות לתמיד

דקלה
פלג

הכשרת היישוב
בריאותית

תקופת אכשרה

יש

יש

יש

יש

יש

אין

כיסוי בגין ניתוח בקשר להריון ו/או לידה

אין

יש

יש

יש

יש

יש

התייעצות בגין ניתוח

יש

יש

יש

יש

יש

יש

פיצוי בגין ביצוע ניתוח בבי"ח ציבורי (סל בסיסי)

יש

יש

יש

יש

יש

יש

פיצוי בגין ביצוע ניתוח בבי"ח פרטי במימון קופ"ח (שב"ן)

יש

יש

יש

יש

יש

יש

כיסוי בגין תחליף ניתוח

יש

אין

אין

אין

אין

אין

כיסוי לניתוחים בחו"ל

מכוסות הוצאות מעבר לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

מכוסות הוצאות מעבר לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

מכוסות הוצאות מעבר לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

מכוסות הוצאות מעבר לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

אין

כיסוי זהה לכיסוי שניתן בגין ביצוע ניתוחים בישראל

מוות בניתוח

אין

יש

יש

יש

יש

יש

א.כ.ע. בניתוח

אין

אין

אין

יש

יש

יש

גמלת החלמה לאחר ניתוח

אין

אין

יש

יש

אין

אין

פיצוי במקרה מצב סיעודי כתוצאה מהניתוח

אין

יש

אין

אין

אין

אין

פיצוי בשל הידבקות באיידס או צהבת

אין

אין

אין

יש

אין

יש

פיזיותרפיה

יש

יש

יש

יש

אין

אין

שיקום

יש

יש

אין

יש

אין

אין

ניתוח פלסטי לאחר תאונת דרכים

אין

יש

אין

אין

אין

אין

משדר קרדיאלי לאחר אירוע אוטם שריר הלב

אין

יש

אין

יש

אין

אין

הוצאות שהייה למלווה בארץ

אין

יש

אין

אין

אין

אין

חריג תאונת דרכים

אין

יש

אין

יש

יש

יש

חריג טרור

אין

יש

אין

אין

אין

יש

כיסויים נוספים הכלולים בתוכנית

אין

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל ופיצוי למבוטחת בשמירת היריון.

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, ניתוחים בחו"ל, תרופות, התייעצות עם רופא מומחה ופיצוי אישפוז כתוצאה ממחלה.

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות, התייעצות עם רופא מומחה, אשפוז כתוצאה ממחלה, הפריית מבחנה, רפואה אלטרנטיבית, חוות דעת משלימה וכיסויים נוספים, כגון: טיפולים פסיכולוגיים ובדיקות גנטיות.

אין

אין