פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

נוהל הגשת תביעה

 • ביטוחי הבריאות נותנים מענה וכיסוי לתביעות הקשורות בבעיות בריאות פעילות
 • תנאי הביטוח מחריגים תופעות או מחלות הקשורות ו/או נובעות במישרין מבעיות רפואיות שהיו טרם היכנס הפוליסה לתוקף או תוך תקופת האכשרה.
 • על מנת שנוכל לתת שירות מהיר, מקצועי ויעיל, יש להעביר אלינו תביעות הכוללות את כל המסמכים להם אנו זקוקים לבדיקת מחויבות החברה.
 • קבלתם בזמן יעזור לנו לטפל בתביעה בזמן קצר ויעיל.

המסמכים הנדרשים בעת הגשת תביעה

ניתוחים פרטיים - המסמכים הנדרשים:

 • טופס חוו"ד רופא מטפל למילוי ע"י הרופא המנתח
 • מכתב המבהיר את ההיסטוריה הרפואית מרופא משפחה/מטפל.
בעת ביצוע ניתוח ללא מעורבות המבטח נדרש:
 • סיכום שחרור מבי"ח.
 • מכתב המבהיר את ההיסטוריה הרפואית מרופא משפחה/מטפל.
השתלות/טיפולים מיוחדים - המסמכים הנדרשים:
 • מסמכים רפואיים לרבות טפסי שחרור מבי"ח הכוללים אבחנה רפואית והיסטוריה רפואית.
 • התכתבויות עם בי"ח בחו"ל (במידה והתקיימו).
 • המלצה רפואית להשתלה/טיפול מיוחד.
תרופות - שירותים אמבולטוריים

גם בכיסוי לתרופות מיוחדות ובחלק מהשירותים האמבולטוריים יש להעביר מספר מסמכים לפני שחברת ביטוח מאשרת את התביעה.ככל שהמסמכים יועברו מהר יותר, כך ניתן יהיה לתת תשובה מיידית על אופי הכיסוי.

המסמכים הנדרשים:
 • טופס תביעה לתרופות
 • טופס חוו"ד מרופא מטפל
 • העתק מרשם רופא
 • קבלות מקוריות
 • יש לשים לב לתקופת ההמתנה או להשתתפות העצמית.
שירותים אמבולטוריים - התייעצויות עם רופא מומחה, בדיקות מעבדה/הדמייה:
 • טופס חוו"ד מרופא המטפל
 • מכתב המבהיר את ההיסטוריה הרפואית
 • קבלות מקוריות
 • לגבי התייעצויות עם רופא מומחה
 • בבדיקות מעבדה/הדמיה/טיפולים פיזיוטרפיים יש צורך באישור מראש אם העלות היא מעל 600 ₪
שירותים אלטרנטיביים:
 • טופס הפנייה מרופא מטפל הכולל אבחנה רפואית והיסטוריה רפואית
 • דו"ח טיפולים הכולל סוג טיפול ועלות כל טיפול
 • קבלות מקוריות
פיצוי למחלות קשות:
 • בכל מחלות - מסמכים רפואיים לרבות סיכומי שחרור הכוללים היסטוריה רפואית
 • אירוע לב - בדיקות דם וא.ק.ג.
 • שבץ מוחי - בדיקות M.R.I/C.T - שישה שבועות לאחר האירוע
 • סרטן - דו"ח היסטולוגי/פתולוגי