פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

קולקטיבי מול אישי

הכיסוי ביטוח אישי (אחריות מורחבת כלל) ביטוח קולקטיבי (דוגמא: פוליסת הסתדרות המורים)
  פרט – חוזה לכל החיים קולקטיב – מתחדש כל 5 שנים
עדכון פרמיה פרמיה משתנה כל 5 שנים התאמת פרמיה בתום בתום שנתיים !!
התאמת פרמיה אין התאמה - פרמיה ידועה מראש !!! 90 יום מתום שנתיים
בונוס העדר תביעות כל 3 שנים החזר 10% אין
כיסוי לניתוח בחו"ל אין תקרה לניתוח בחו"ל, אין השתתפות עצמית 200% מתקרה בארץ 10,000 ₪ השתתפות עצמית
ניתוח במימון מלא של קופ"ח פיצוי בגובה 50% מגובה תשלום למנתח או 750 ₪ ליום אישפוז, עד 14 יום הגבוה מביניהם!! פיצוי בגובה 500 ₪ ליום אישפוז, עד 21 יום . ( אם לא היה אישפוז – אין החזר !)
התייעצות שלא לצורך ניתוח עד 6 התייעצויות לשנה, עד תקרה של 620 ש"ח, ה"ע של 20%. רק במקרה של מחלה קשה – התייעצות אחת
תרופות שלא בסל עד 1,500,000 ₪ למבוטח, השתתפות עצמית 5% או 200 ₪ עד 450,000 ₪, השתתפות עצמית 200 ₪ או 15%, הגבוה מביניהם
    200 ₪ או 15%, הגבוה מביניהם
השתלות ללא תיקרה (עד 5 מקרים שונים) 1 מליון דולר
טיפולים מיוחדים בח"ול 420,000 ש"ח 900,000ש"ח
מחליפי ניתוח כל סוגי המחליפים-ללא הגבלה רק מחליף המקביל בעלותו הכספית לניתוח אותו הוא מחליף
סיעוד בפוליסה נפרדת קיים
גילוי מחלות קשות נרכש בנפרד. 25 מחלות קשות ב4 קבוצות סכום נמוך. 3 מחלות בלבד
תלות בביטוח המשלים אין! זכות לניתוח רק לאחר מיצוי זכויות לפי הביטוח המשלים!