פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח סיעודי

 

מי אחראי לטיפול בחולה הסיעודי ?

האחריות העיקרית על הטיפול בחולה הסיעודי מוטלת על בני המשפחה של החולה. טיפול לא רפואי בחולה סיעודי אינו חלק מהשירותים של קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
לאחר בדיקה של מצב הבריאות של החולה, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי וקופות החולים נותנים סיוע חלקי, והמעונין בשירותים נוספים צריך לשלם על כך בעצמו.

בשנים האחרונות הופרד הביטוח הסיעודי משירותי שב"נ, הקופות 'לאומית', 'כללית' ו'מאוחדת' רכשו עבור עמיתיהם ביטוח קבוצתי בחברות הביטוח. בעוד 'קופת חולים מכבי' נטלה על עצמה את האחריות הביטוחית באמצעות 'מכבי מגן'.

עמיתי הקופות זכאים לרכוש באמצעות הקופה ביטוח סיעודי במסגרת קבוצתית. ביטוחים אלו נבדלים בכך שמספקים לעמיתים כיסוי שונה מקופה לקופה.

מקורות המימון האפשריים
ההכנסה השוטפת (שכר, פנסיה), השכרה של דירת המגורים, חסכונות, עזרה כספית של בני המשפחה וביטוח סיעודי פרטי.

חולה סיעודי המתגורר בביתו
חולה סיעודי המתגורר בביתו זכאי לקבל עזרה מהמוסד לביטוח לאומי מתוקף חוק ביטוח סיעוד. ההחלטה על מתן עזרה נעשית ע"י המוסד לביטוח לאומי לאחר בדיקה של מצב בריאותו ומצבו הכלכלי. העזרה העיקרית היא במימון 15-10 שעות עבודה שבועיות של מטפלת המגיעה לבית החולה.

חולה סיעודי הנזקק לאשפוז במוסד סיעודי
חולה סיעודי הנזקק לאשפוז במוסד סיעודי ואין לו ולמשפחתו יכולת לממן את האשפוז, יכול לפנות למשרד הבריאות לקבלת עזרה כספית. ההחלטה על מתן עזרה כספית נעשית לפי מצב בריאותו של החולה, ולפי רמת ההכנסה של החולה, של בן/בת הזוג שלו ושל ילדיו. יש לציין כי בדרך כלל קיימת רשימת המתנה לקבלת סיוע כספי ממשרד הבריאות, בגלל מגבלה תקציבית שאינה מאפשרת לתת בפועל את העזרה לכל הזכאים לעזרה כספית (עזרה כספית זו מכונה "קבלת קוד" לאשפוז סיעודי).

מבין החולים הסיעודיים, 76% גרים בבית, ו - 24% נמצאים במוסד סיעודי.