פ.ד. פסגות

תוכניות ביטוח בריאות

 

פסגות - MUST

הפוליסה שאתה ומשפחתך לא יכולים בלעדיה
פ.ד פסגות סוכנות לביטוח, בשיתוף עם "כלל בריאות" יצרו במיוחד עבורכם, תוכנית ביטוח לאירועים רפואיים קשים


השתלות בארץ ובחו"ל וטיפולים מיוחדים בחו"ל

 • כיסוי להשתלות: לב, ריאה, כליה, לבלב, כבד (וכל שילוב ביניהם), מח עצם.
 • השתלות מסלול שיפוי - שיפוי מלא להשתלה אצל נותני שירות בהסכם. בנוסף, ניתן לקבל שיפוי גם להשתלה שלא אצל נותני שירות בהסכם שאושרה מראש ( בגבולות אחריות המפורטים בפוליסה).
 • השתלות מסלול פיצוי - פיצוי חד פעמי ע"ס 235,000 ש"ח להשתלה בחו"ל.
 • פיצוי חודשי לאחר השתלה בארץ ובחו"ל (לסוגים מסוימים של השתלות).
 • טיפולים מיוחדים בחו"ל - שיפוי עד כ- 432,000 ש"ח לכיסוי ההוצאות.


אפשרות א': השתלות + עד 5 מיליון ש"ח כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

 • עד 5,000,000 ש"ח למשך כל תקופת הביטוח.
 • כיסוי לתרופות OFF LABEL לכל מחלה*
 • כיסוי לתרופות לטיפול במחלות נדירות (תרופות יתום).
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל שאושרו לשימוש בארה"ב, קנדה או אחת ממדינות האיחוד האירופי.
 • הכיסוי תקף גם במקרים של תאונה (תאונת דרכים או עבודה), כתוצאה מטרור ובעת אשפוז במוסד סיעודי.
 • ללא השתתפות עצמית - לתרופות שמחירן מעל 500 ₪ לחודש**
  * עד 1,000,000 ₪ לתרופות off label שאינן אונקולוגיות ו/או המט ואונקולוגיות.
  ** השתתפות עצמית נמוכה בגובה 200 ₪ לתרופות שמחירן פחות מ-500 ₪ לחודש.
דמי הביטוח חודשיים למשפחה (זוג + ילדים)
גיל המבוטח פרמיה
20-39 68 ₪
40-49 70 ₪
50-59 76 ₪
60-70 104 ₪אפשרות ב': השתלות + עד 1.5 מיליון ₪ תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

 • עד 1,000,000 ₪ סכום ביטוח למשך כל תקופת הביטוח. ובנוסף 500,000 ₪ עבור
  מקרה ביטוח חדש (לאחר שניצל את מלוא סכום הביטוח הראשוני).
 • השתתפות עצמית - 200 ₪ או 5% מעלות המרשם לחודש, הגבוה מביניהם.
דמי הביטוח חודשיים למשפחה (זוג + ילדים)
גיל המבוטח פרמיה
משפחה (זוג עד גיל 60 + ילדים) 50.00 ₪


* לפי מדד 11588 בתאריך 15/09/2010.
* כל האמור כפוף לתנאי הפוליסה ו/או כתב השירות הרלוונטי, לרבות סייגיהן, חריגיהן ותנאי השתתפות העצמית.