פ.ד. פסגות

 

מאפיינים מקצועיים

פ.ד.פסגות בע"מ מתמחה בבנייה ובתפעול מערכי ביטוח פנסיוניים ואישיים לעצמאים ולשכירים, בכל תחומי המשק.

הסוכנות , בבעלות פרטית מלאה וללא מחויבות או תלות בגוף ביטוחי או פיננסי כלשהו, מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם כל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה בישראל ומשווקת את מוצריהן של החברות והקרנות המובילות במדינת ישראל.

אי התלות בגורם כלשהו ומגוון המוצרים המשווקים על ידי הסוכנות מאפשרת לה לפעול במתכונת של ברוקר, היכול להציע לכל לקוח את המוצר המתאים ביותר לצרכיו הייחודיים, הן בנוגע לתוכנית הפנסיונית שלו והן בנוגע לתוכניות פרטיות בתחום הסיכונים האישיים והחיסכון הפיננסי הפרטי.

צורת העבודה הייחודית של הסוכנות באה לידי ביטוי מעשי בכל תחומי הפעילות של הסוכנות:
• תעריפים אטרקטיביים של כל מוצרי הסיכון והפנסיה
• דמי ניהול נמוכים המגדילים את צבירת החיסכון הפנסיוני בכל נקודת זמן
• כיסויים ביטוחיים רחבים ביותר
• כיסויים משופרים ומוזלים לנושא אובדן כושר עבודה , כולל פתרונות ייחודיים לעיסוקים מסוכנים
• תנאי חיתום רפואי ומקצועי מועדפים ומשופרים
• שירות אישי ברמה הגבוהה ביותר
• שירות מקצועי ודיווח ברמה הגבוהה ביותר למעבידים וללקוחות עסקיים
• מחלקה ייעודית למעקב אחר השינויים בשוק הביטוח, הפנסיה והפיננסים היוזמת באופן שוטף פניות ללקוחות
• במטרה לשדרג באופן מתמיד את התוכניות הקיימות של לקוחות הסוכנות