פ.ד. פסגות

 

עוד בחיים

כיסוי שמשמעותו הינה הקדמת 50% מסכום הביטוח למקרה מוות במקרה של גילוי מחלה סופנית. כיסוי זה נועד להקל על המבוטח ולשפר את רווחתו.