פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

חריג / החרגה

חריג / החרגה

מונח המגדיר אירוע או נזק אשר אינם מכוסים בפוליסת הביטוח.