פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ניכוי מס

נכוי מההכנסה החייבת - הוצאה מוכרת

תקנות המס מכירות בתשלומים שונים כתשלומים המוכרים לצורך ניכוי מההכנסה החייבת. בין התשלומים הללו כלולות הוצאות שונות לתוכניות פנסיונית , לביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. הסכום שהוכר מקטין את ההכנסה החייבת במס, משמע ההטבה היא בגובה המס השולי שהיה משולם בגין סכום זה אילו היה חייב במס.