פ.ד. פסגות

 

המשך הפוליסה

מומלץ להמשיך ולשלם פרמיה חלקית או מלאה, וכך לשמור על תוקפה של הפוליסה.
האפשרויות העומדות בפניך הן כדלקמן:

המשך הפוליסה כתגמולים לעצמאים - באפשרותך להתאים את גובה תשלומי החיסכון והביטוח ליכולתך הכלכלית.
יתר על כן, על הפרמיה שתשולם על ידך (עד לתקרה) ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה.

 

הקודם | המשך