פ.ד. פסגות

 

פדיון הכספים

בפוליסת ביטוח מנהלים ניתן לצבור כספי פיצויים ותגמולים.

יש באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים ו/או התגמולים - בקשה לפדיון מחייבת חתימה על טופס בקשה לפדיון + צילום תעודת זהות + צילום שיק.

הפדיון יתבצע בחברות הביטוח תוך 30 ימי עסקים מקבלת המסמכים.
משיכת כספי פיצויים - בכפוף לאישור המעסיק. מיסוי יקבע לפי תקרת הפטור.
משיכת כספי התגמולים - מיסוי יקבע לפי תקנות קופות גמל.

שים לב!
אם הנך זקוק לכסף למימון ביניים, אין צורך לפגוע בכספי הפוליסה.
באפשרותך לקבל הלוואה על סמך הכספים שנצברו בפוליסה.

 

הקודם | המשך