פ.ד. פסגות

 

רבדי ביטוח בישראל

 

     סיכוני חיים

 סיכונים רפואיים

סיכונים סיעודיים

רובד מינימום,עפ"י חוק

פנסיית שארים-

המוסד לביטוח לאומי

פנסיית נכות כללית-

המוסד לביטוח לאומי

זכאות על פי חוק

הבריאות

גמלת סיעוד- המוסד לביטוח לאומי

זכאות לאשפוז סיעודי- משרד הבריאות

רובד משלים

פנסיית שארים מקרן פנסיה

סכום ביטוח למקרה מוות בפוליסת ביטוח

פנסיית נכות מקרן פנסיה

פיצוי אובדן כושר מפוליסת ביטוח

ביטוח רפואי משלים

של קופות החולים

ביטוח רפואי קבוצתי

ביטוח סיעודי משלים

של קופות החולים

ביטוח סיעודי קבוצתי

רובד בהתאמה אישית

ביטוח למקרה מוות בפוליסת ביטוח פרטית

ביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסה פרטית

ביטוח נכויות ספציפיות בפוליסה פרטית

פוליסת ביטוח  

בריאות פרטית

בחברת ביטוח

פוליסת ביטוח  

סיעודי פרטית

בחברת ביטוח