פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח סיעודי

ביטוח שמטרתו מתן מענה לצרכים המתעוררים כאשר אדם נזקק לשירותי סיעוד, כלומר הופך לתלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היומיום.

ביטוח סיעודי בישראל קיים בשלוש רמות : 
ביטוח סיעודי על פי חוק הביטוח הלאומי 
ביטוח סיעודי המוצע על ידי קופוות החולים כחלק מהביטוח המשלים ( ביטוח סיעוד קבוצתי)  
ביטוח סיעודי פרטי הנמכר על ידי חברות הביטוח ( ביטוח סיעוד פרטי )