פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

נכות רגילה מוחלטת ותמידית

נכות רגילה מוחלטת ותמידית

 

כיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו ישולם פיצוי חד פעמי למבוטח במקרה שעקב תאונה או מחלה, הפך לנכה מוחלט ולצמיתות ואינו מסוגל לעסוק בעבודה כלשהי.