פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

נכות מתאונה

נכות מתאונה

 

כיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו ישולם פיצוי חד פעמי למבוטח במקרה של נכות תמידית עקב מחלה או תאונה. סכום הביטוח ישולם במלואו או בחלקו, על פי אחוזי הנכות שנקבעו ועפ"י האחוזים הנקובים בתנאי הפוליסה.