פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

נכות מקצועית מוחלטת ותמידית

נכות מקצועית מוחלטת ותמידית

 

כיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו ישולם פיצוי חד פעמי למבוטח במקרה שעקב תאונה או מחלה, הפך לנכה מוחלט ולצמיתות ואינו מסוגל לעסוק בעסוק בו עסק או בעיסוק אחר התואם את השכלתו, הכשרתו ונסיונו.