פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ביטוח נכות

ביטוח נכות

 

כיסוי נוסף בפוליסת ביטוח חיים, על פיו ישולם פיצוי חד פעמי למבוטח אשר הפך לנכה.

קיימים מספר סוגים של ביטוחי נכות: נכות מתאונה, נכות מקצועית מוחלטת ותמידית ונכות רגילה מוחלטת ותמידית.