פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פנסיונר

פנסיונר

מי שמקבל קצבת זקנה מקרן פנסיה.