פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

מקדם המרה לקצבה

מקדם המרה לקצבה

מונח המגדיר את יחס ההמרה של סכום החיסכון הצבור לקצבה חודשית ( תוכנית פנסיונית/קרן פנסיה).