פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

אחוז כיסוי (לנכות או לשאירים)

אחוז כיסוי (לנכות או לשאירים)

מונח המתייחס לקרנות פנסיה ומשמעותו האחוז מתוך השכר הקובע, שישולם בעת אירוע מזכה למבוטח (במקרה נכות) או לשאיריו (במקרה פטירה).

האחוז נקבע בהתאם למין, לגיל בעת ההצטרפות ולמסלול הביטוח הנבחר.