פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

אומדן פנסיית זקנה

אומדן פנסיית זקנה

פנסיית זקנה צבורה בצירוף ריבית היוון עתידית עד למועד הפרישה (רק ריבית, ללא הפקדות עתידיות).