פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

תקופת המתנה

תקופת המתנה

בביטוח אובדן כושר עבודה - התקופה הראשונה לאחר קרות מקרה הביטוח, בה אין המבוטח זכאי לקבלת תגמולים.

ראה פרנצ'יזה.