פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

תביעה פתוחה

תביעה פתוחה

מונח לתביעה שהוגשה למבטח ותגמולי הביטוח בגינה טרם שולמו.