פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

תביעה מסולקת

תביעה מסולקת

מונח לתביעה אשר כבר שולמו בגינה תגמולי הביטוח.