פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

שיפוי

שיפוי

מונח שפירושו השבת המבוטח למצב בו היה טרם הנזק עד כמה שניתן.