פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ריסק זמני

ריסק זמני

הסדר המאפשר למבוטח אשר חלה הפסקה בתקופת עבודתו לשמור על התוכנית הפנסיונית שלו וזכויותיו הביטוחיות תוך תשלום עלות כיסויי הביטוח בלבד.

לרוב ניתן לתקופה של שנה, עם אפשרות הארכה לשנה נוספת.