פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

רופאי הסכם

רופאי הסכם

בביטוחי בריאות - מונח המגדיר רשימת רופאים אשר חתמו על הסכם עבודה עם חברת הביטוח והטיפול הרפואי שהם נותנים למבוטחים משולם ישירות על ידי המבטח.