פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה חדשה

קרנות פנסיה שהחברות בהן החלה מ-4/95 והן כולן קרנות פנסיה מקיפות.

הקרנות מאוזנות אקטוארית ומתנהלות על פי תקנון המחייב אותן בשינוי התקנון אם נוצרים גרעונות.