פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

קרן פנסיה ותיקה

קרן פנסיה ותיקה

קרנות פנסיה שהחברות בהן החלה לפני 03/95.

קרנות אלו מתחלקות בין קרנות פנסיית יסוד (קצבת זקנה בלבד) וקרנות פנסיה מקיפה. רובן המכריע של קרנות אלה צבר גרעונות כבדים והועבר לניהולה של מנהלת אחראית מטעם המדינה.