פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פרמיה קבועה

פרמיה קבועה

מונח בביטוחי חיים ובריאות, הפרמיה אינה משתנה בתוך תקופת הביטוח.