פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פרמיה משתנה

פרמיה משתנה

מונח בביטוחי חיים ובריאות, הפרמיה משתנה תוך תקופת הביטוח בהתאם לגיל המבוטח.