פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פרמיה

פרמיה

תשלום (לרוב חודשי) אשר משלם בעל הפוליסה למבטח תמורת התחייבות הביטוח.