פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

פוליסה מסולקת

פוליסה מסולקת

מונח לפוליסת ביטוח חיים אשר תשלום הפרמיה שלה הופסק אך לא נפדתה.