פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ערך מסולק

ערך מסולק

מונח בביטוח חיים המגדיר את הסכום העומד לזכות המבוטח במקרה של הפסקת תשלומי הפרמיה.

ערך מסולק מתייחס לתקופה בה שולמה הפרמיה.