פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

כיסוי

כיסוי

מונח המגדיר את מהות הביטוח, היקפו וגובה הסכומים.