פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ויתור על סודיות רפואית

ויתור על סודיות רפואית

טופס עליו חותם המבוטח בביטוחי חיים כדי לאפשר למבטח עיון במסמכיו הרפואיים.