פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

בר גמלה / בר קצבה

בר גמלה / בר קצבה

מונח המגדיר את האדם הזכאי לגמלה או לקצבה המוגדרות בפוליסה.