פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

ברות ביטוח

ברות ביטוח

המשך קיום ביטוח אדם ללא צורך בבדיקת המצב הרפואי מחדש.

המקרה הנפוץ ביותר הוא מעבר ילד מכיסוי לילד בפוליסה משפחתית לפוליסה לבוגר.