פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

אכשרה / תקופת אכשרה

אכשרה / תקופת אכשרה

מונח בביטוחי בריאות וסיעוד המגדיר תקופה קצרה החל ממועד ההצטרפות לתוכנית הביטוח ועד למועד בו יוכל המבוטח להגיש תביעות על פי הפוליסה.

מקרי ביטוח אשר ארעו במהלך תקופת האכשרה אינם מכוסים.