פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

תשואה

תשואה

מונח המגדיר רווח הנובע מעליית ערכה של השקעה.

נמדדת באחוז השנתי של הרווח על ההשקעה.