פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

תגמולי ביטוח

תגמולי ביטוח

סכום הפיצוי לתשלום על פי הפוליסה עם קרות מקרה הביטוח המכוסה בפוליסה.