פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

שיחלוף

שיחלוף

החלפת כיסוי ביטוחי בפוליסה או פוליסה בשלמותה, בביטוח חליפי מקביל.

ביצוע שחלוף מחייב, על פי הכללים שקבע אגף שוק ההון והביטוח במשרד האוצר להעביר למבוטח מסמך מקצועי (מסמך הנמקה או מסמך השוואה) המשווה בין הכיסוי/הפוליסות ומבהיר את הסיבות המקצועיות והענייניות, בגינן הומלץ לבצע שיחלוף.