פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

שחרור מפרמיות

שחרור מפרמיות

נספח לפוליסת ביטוח חיים. על פי הנספח במקרה של א.כ.ע המכוסה על פי תנאי הפוליסה, המבוטח משוחרר, כל עוד הוא במצב של א.כ.ע מהתשלום החודשי של הפוליסה והחיסכון בפוליסה ממשיך להצטבר כאילו הפרמיה שולמה במלואה.