פ.ד. פסגות

מילון מושגים

 

רווחי השקעה

רווחי השקעה

מונח שמשמעותו לענייננו התשואה החודשית בבגין רכיב החיסכון בתוכנית פנסיונית או בגין הצבירה הקיימת בקופת גמל, קרן השתלמות וכו'.